Veelgestelde vragen

Mede naar aanleiding van diverse vragen hebben we informatie ingewonnen omtrent de contributie tijdens de corona crisis.

De juridische relatie tussen vereniging en lid

De juridische relatie tussen vereniging en lid is het lidmaatschap. De betaling van de contributie voor het lidmaatschap is statutair vastgelegd. Word je lid van de vereniging dan ga je akkoord met de statuten en ben je de contributie verschuldigd. Ongeacht of de vereniging haar doelstellingen en activiteiten waar heeft kunnen maken.

Wederkerigheid

Bij een lidmaatschap is geen sprake van wederkerigheid van rechten en plichten zoals dat bij een overeenkomst het geval is. Het niet kunnen doorgaan van trainingen of activiteiten staat dus los van de contributie en leden blijven deze verschuldigd.

Het standpunt van APWC

Het standpunt van APWC zal dan ook zijn dat er gewoon contributie betaald zal moeten worden. Hierdoor geld voor leden die ondanks diverse meldingen nog steeds niet de gehele contributie hebben voldaan, wij overgaan tot het vorderen van de gehele contributie. Deze had tenslotte al voldaan moeten zijn voor oktober 2020.

Hoe kan ik mijn contributie alsnog betalen?

Ieder lid heeft een nota ontvangen om zijn of haar contributie te betalen. Voor de leden die reeds de helft hebben betaald kunnen de andere helft overmaken op de reeds bekende rekeningnummer.

Wat is het rekeningnummer van APWC ?

Voor een correcte verwerking van u betaling dient u het totaalbedrag binnen 14
dagen over te maken onder vermelding van het factuurnummer op rekeningnr
NL77SNSB0951716891 te name van v.v. A.P.W.C.

Gegevens APWC ?

Sportpark Keerkring
Keerkring 11
3813 BC Amersfoort
Telefoon 033-4725743
IBAN nummer: NL77 SNSB 0951 7168 91