George “opa” Dinmohamed overleden

7 november 2018

Vandaag heeft ons het droevige bericht bereikt dat wij wederom een trouwe supporter verloren hebben.

Op zondag 4 november is van ons heengegaan

George “opa” Dinmohamed

Goerge was een vaste supporter van ons eerste elftal.

Wij zullen zijn aanwezigheid missen en wensen zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en verdere familie veel kracht toe om dit verlies te dragen.

Er is gelegenheid tot condoleren op donderdag 8 november van 19:00 tot 19:30 in aula 2 van het Rusthof.

De afscheidsceremonie wordt gehouden op vrijdag 9 November om 14:30 in aula 2 van het Rusthof, waarna aansluitend de begrafenis zal plaats vinden.

George hield van witte bloemen.